Tirsdag den 22. august 2017
bornogengle-iphone.png   Folkekirkens Skoletjeneste Frederikssund Provsti

Med tiltrædelse 1. september 2017 eller snarest muligt, søger Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti en konsulent til et to årigt vikariat til 31.august 2019. 

Du er teologisk kandidat eller læreruddannet gerne med linjefag i kristendomskundskab og med stor interesse for det religionspædagogiske arbejde. Opgaven er på folkeskolen og gymnasiets præmisser at formidle viden om kristendommens indhold og historie ved at udarbejde undervisningsmaterialer og gennemføre arrangementer og projekter, der henvender sig til skoler i Frederikssund og Egedal Kommune. 

Du skal være god til at arbejde selvstændigt, da konsulenten er ansvarlig for projekternes pædagogiske indhold og kvalitet, samt afvikling af projekter.  

Vi forventer 

  • At du er i stand til at formidle folkekirkens kulturelle indhold i et bredt tværfagligt samarbejde.
  • At du har bred praktisk og teoretisk viden om kristendom, pædagogik, didatik og undervisning i folkeskolen.
  • At du er kompetent inden for de digitale medier, er nytænkende og optaget af inddragelse af IT i undervisningssammenhænge.
  • At du er udadvendt og opsøgende i dine arbejdsopgaver i forhold til både skoler, kirker og andre kulturinstitutioner.
  • At du er systematisk og god til at holde fokus og skabe overblik.
  • At du kan arbejde selvstændigt og er indstillet på at indgå i samarbejde med konsulenter i landsnetværket for skoletjenester. 

Vi tilbyder 

  • Velfungerende skoletjeneste med et veludviklet samarbejde med skolerne.
  • En spændende stilling med mange forskellige samarbejdspartnere.
  • Mulighed for at deltage i møder og seminarer, der er relevante i skole-kirke sammenhænge og indgå i arbejdsgrupper og følgegrupper i udvikling af fælles projekter i landsnetværkets regi.  

Ansættelsesforhold 

Stillingen ønskes besat 1. september 2017 eller snarest derefter. 

Der er tale om en fuldtidsstilling (37 t. ugl.) med ansættelse i Skoletjenesten i Frederikssund provsti til 31.august 2019 

Arbejdsstedet er Præstegården, Kirkegade 7, 3600 Frederikssund. Der må desuden påregnes en del kørsel, da skoletjenesten dækker Frederikssund og Egedal Kommune. 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper og kirkemusiker samt det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Ansøgningsfrist er 16.august 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34. 

Ansøgning og yderligere oplysninger fås hos bestyrelsesformand sognepræst Dorte Dideriksen på mail Dodi@km.dk eller telefon 20 36 34 84

 

Se mere om Skoletjenestens arbejde på www.bornogengle.dk

 

 

Årskatalog over undervisningsforløb 

i SKOLEÅRET 2017 - 2018 til alle klassetrin.

 Se årsplanen online her:

bornogengle-katalog-2017-2018-thumb.jpg

Klik på årsplanen for at åbne den eller download den som pdf her

 

Se den flotte intro-video til det kommende Re:formationsprojekt for 5. - 6. klasse i skoleåret 2017-2018

årsplan_reformation.jpg

 

Poul Helgesen Gobelin.jpg


I skoleåret 2017 - 2018 tilbydes et tværfagligt projekt med udgangspunkt i Kim Fupz Aakesons bog: "Engelbert H og den sidste chance". Skoletjenesten råder over en vandrekasse med et klassesæt, men hvis du vil sikre dig bøgerne, kan du allerede nu med fordel reservere dem på din lokale CFU.


engelberthogdensidstechance.jpg

Copyright: Dansklærerforeningen. 

Projektet LYDSPOR - leg med lyd i bibelske fortællinger

vandt i 2016 Undervisningsministeriets 2. pris

for bedste undervisningsforløb.

lydspor.png

Projektet for indskolingen udbydes igen i 16-17.

Projektet udbygges nu til MELLEMTRINNET.

Hvis du er tilmeldt, vil du modtage det op mod efterårsferien.